Účetnictví a daňová evidence

Našim klientům poskytujeme veškeré služby a činnosti spojené s vedením podvojného účetnictví a daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví). Tyto služby zajišťujeme našimi účetními experty s mnohaletou praxí (více jak 25 let) v oboru. Naši odborníci jsou našim klientům k dispozici jak v našich kancelářích (outdoor), tak i v provozovnách klientů, a to buď jako stálý pracovník nebo ve zvolených časových intervalech (indoor). Všichni naši pracovníci jsou pravidelně školeni, neunikne nám žádná aktualizace ani změna legislativy.

Všechny agendy zpracováváme na nejmodernějších účetních systémech, které jsme schopni přizpůsobit na míru potřebám klienta. Nabízíme elektronické předávání účetních dokumentů i on-line přístup do účetního systému tak, aby měl klient neustálý přehled o jeho ekonomických ukazatelích.

S námi budete mít vždy účetnictví ve 100% pořádku a kvalitě.

osvč-corlox

Mzdy a personalistika

Zajišťujeme kompletní zpracování mzdové agendy, přípravu pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční zpracování mezd a výplatních pásek, včetně zasílání výplatních pásek přímo na e-mail zaměstnance, vyhotovení ročních evidenčních listů důchodového zabezpečení a mzdových listů.

Součástí této služby je i odesílání přehledů na zdravotní a sociální pojištění. Zastoupíme Vás při komunikaci se zdravotními pojišťovnami, úřady práce i úřady sociálního zabezpečení. Vyhotovíme i příkazy k úhradě na odvody a mzdy v elektronické podobě pro jednoduché nahrání do internetového bankovnictví klienta.

Díky našim dlouholetým zkušenostem zajistíme Vám i Vašim zaměstnancům nejlepší podmínky a daňové výhody v rámci zaměstnanecko-právní agendy.

Daňový servis

Nabízíme komplexní službu, kterou individuálně přizpůsobujeme danému klientovi, a to zejména dle jeho oboru podnikání. Zajišťujeme vypracování a podání celé škály daňových přiznání povinných v České republice. S klientem analyzujeme jeho situaci a navrhujeme optimální zdanění. Jsme v průběhu zdaňovacího období se zákazníkem v neustálém kontaktu a optimalizujeme jeho daňovou situaci.

Termíny a složité regulace, které souvisejí s podnikatelskou činností, Vás již nemusí dále zatěžovat. Pohlídáme za Vás vše potřebné a poradíme Vám také při dalším strategickém plánování daní.

time-management-corlox
grafy_corlox-ucetnictvi

Inventarizace

Inventarizace a inventura jsou důležitou součástí nejen účetní uzávěrky. Jedná se o speciální administrativní úkon prováděný v dohodnutý termín a interval. Nabízíme profesionální inventarizace majetku, všech druhů zásob, ale i inventarizace vybraných účtů (například pohledávek a závazků) nebo celého účetnictví za určené období. Pro inventarizace používáme nejmodernější techniku (čtečky kódů) i vlastní software, který přizpůsobujeme na míru pro daného klienta a typ inventarizace.

Výstupem je nejen zjištěný stav, ale zároveň návrh na optimalizaci například způsobu a evidence skladování zásob, ale i vytvoření datového můstku pro automatický přenos výstupů inventarizace do informačního systému používaného klientem. Tuto službu si u nás může objednat nejen společnost se kterou spolupracujeme (například vedeme jí účetnictví), ale i “externí” firma jako jednorázovou službu. Při naši práci klademe důraz na kvalitu, profesionalitu a efektivní využití všech našich poznatků pro lepší fungování společnosti.

Vaše společnost bude o stavu svého majetku vše přesně vědět a díky tomu můžete své zdroje lépe a efektivněji využívat.

Due diligence

Našim klientům nabízíme profesionální Due diligence, tedy prověrku zaměřenou dle potřeb na účetní, daňovou, ekonomickou, případně technickou stránku daného subjektu. Finanční prověrka společnosti je zaměřená zejména na identifikaci možných rizik a analýzy udržitelnosti, tržeb, zisku a marže, čistého dluhu, pracovního kapitálu, kapitálových a provozních výdajů a kritické zhodnocení obchodního plánu.

Due diligence je nejčastěji využíváno investory při záměrech koupě jiného podniku nebo majetku společnosti, a to zejména z důvodu identifikace možných rizik způsobených nesprávným vedením účetnictví, a tím zkreslením účetních výkazů, například nadhodnocením majetku nebo podhodnocením závazků. Samotný rozsah a zaměření Due diligence je volitelný dle potřeb klienta.

Na základě výsledků našich prověrek přijmete vždy kvalitní strategické rozhodnutí.

bryle-kalkulacka-corlox
penize-corlox

Ocenění podniku

Oceňování podniku, tedy valuace je stále častěji klienty vyhledávaná služba, která je požadována zejména při přeměnách podniku, například při jeho prodeji, rozdělení, fúzi nebo vstupu investora do společnosti.

Oceňování provádíme také dle požadavku i s konkrétním zaměřením na jednotlivé části podniku nebo vybrané ukazatele jako ocenění pohledávek, závazků nebo konkrétního druhu majetku. Nezávislá kalkulace hodnoty podniku se ale taktéž využívá například i z důvodu stanovení odměn managementu apod. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, pro většinu majitelů je právě samotná firma tím nejcennějším aktivem.

Díky našemu posudku budete znát přesnou aktuální tržní hodnotu.

M & A

Díky naším zkušenostem poskytujeme také komplexní poradenství při projektech nákupu a prodeje společností, fúzích a akvizicích.

Součástí analýzy je také průzkum trhu a identifikace rizik, na základě kterých následně navrhneme varianty transakce, zajistíme bezpečný “data room”, vytvoříme marketingové materiály pro potenciálního kupujícího a nejlepší podmínky pro takovouto transakci. Na přání klienta jsme schopni vypracovat návrh prodejní ceny díky ostatním službám, které nabízíme (Due diligence, Ocenění podniku).

Naši odborníci z Mergers & Acquisitions týmu Vám pomůžou s celým procesem takovéto transakce, včetně projektového, finančního i právního hlediska.

dohoda-corlox-ucetnictvi
analyza_corlox-ucetnictvi

Restrukturalizace

Cílem našich expertů na krizová řízení je oživit, obnovit nebo jen optimalizovat vaši firmu za účelem dosažení požadovaných výkonů a zisků. Ať už se vaše společnosti nachází v jakékoliv životní fázi, nikdy není na restrukturalizaci pozdě. Díky dlouholetým zkušenostem se na znovu nastartování vaší firmy můžeme vrhnout kdykoliv – vypracujeme komplexní analýzu, abyste přehledně a objektivně viděli, jak na tom vaše firma vlastně je, a navrhneme další strategii postupu. Profesionálně, trpělivě a vždy spolehlivě vás provedeme celým procesem, včetně nastavení interního auditu, zajištění profesionálního krizového manažera nebo interim managmentu dle vašich potřeb, resp. potřeb vaší společnosti.

V posledních letech pociťujeme zvýšený zájem o tyto služby nejen v krizovém období firmy. Trendem tedy je začít s restrukturalizací dříve, a připravit tak společnost na období krize.

Každý se krize bojí, to je zcela normální. Díky našim službám ji ale můžete zvládnout bez újmy. Dokážeme vás na všechno včas připravit.

Účetní a daňový audit

Na přání klienta jsme schopni zajistit účetní i daňové audity. Daňovým auditem rozumíme kontrolu plnění daňových povinností klienta za uplynulá období ve stanoveném rozsahu, kde provádíme kontrolu účetních dokladů a způsobu zaúčtování s dopadem na daňové povinnosti. Službu účetního auditu nabízíme klientů při jejich potřebě nezávislého ověření účetních výkazů, tedy zda předložené výkazy zobrazují skutečný stav, pravdivost a jsou v souladu s odpovídajícími předpisy.

Na základě zjištěných výsledků auditu jsme Vám schopni navrhnout zlepšení a zefektivnění účetních postupů a jejich dopadů na daňové zatížení společnosti.

corlox-ucetnictvi
corlox-ucetnictvi

Individuální reporting

Na základě zkušeností s našimi klienty a zjišťování jejich potřeb jsme zařadili mezi nabízené služby i naši novou službu Individuální reporting.

Jsme schopni ve spolupráci se zákazníkem identifikovat a zanalyzovat jeho konkrétní informační potřeby, strukturovat je, přizpůsobit účetní systém a předložit je v dohodnutém intervalu klientovi v jednoduché a srozumitelné podobě. Reporty jsou často požadovány pro různé úrovně v hierarchii společnosti a různé pozice, například reporty pro vrcholový, střední nebo produktový management, pro jednotlivé obchodníky, ale i pro pracovníky výroby nebo skladu.

S touto službou ušetříte čas i peníze a získáte jednoduchý, přehledný report přesně na míru.

EDI a datové můstky

Elektronická výměna dat (EDI), neboli strukturovaná výměna dat mezi obchodními partnery, je stále více požadovanou službou, neboť tlak na rychlost výměny informací, daňových i dodacích dokladů mezi spolupracujícími firmami je stále větší. Datovými můstky nazýváme u nás v CORLOX s.r.o. službu, kdy jsme schopni ve spolupráci s naším programátorem vytvořit zákazníkovi řešení automatizované výměny dat mezi různými programy a aplikacemi. Velice často jsou v interním procesu klientem používány například výrobní nebo CRM systémy, které nemají návaznost například na účetní software.

Vytvořením datového můstku nejen ušetříte čas lidských zdrojů, ale zrychlí se pro Vás i dostupnost důležitých informací.

corlox-ucetnictvi
corlox-ucetnictvi

Podkladová dokumentace pro banky

V dnešní době je běžné, že podnikatelský subjekt dlouhodobě spolupracuje s bankou nebo finanční institucí, případně se na takovouto spolupráci připravuje. Máme bohaté zkušenosti v této oblasti a jsme připraveni klientovi zpracovat profesionální podkladové materiály pro jednání s bankou například při žádosti o úvěr v takové podobě a kvalitě, na které jsou tyto instituce zvyklé.

Díky kvalitně připraveným podkladům zrychlíme průběh Vašeho schvalovacího procesu v bance, která nebude pochybovat o Vaší profesionalitě.

Podkladová dokumentace pro obchodní partnery

Navazování obchodních vztahů je velmi důležitá disciplína v každé společnosti, která chce na trhu uspět. Nastavení obchodní spolupráce například u distributora zboží (otevření kreditu, splatností apod.) může být zásadní pro další vývoj obchodní společnosti. Tito distributoři vyžadují u takovéhoto kroku finanční i jiné informace o firmě, se kterou se rozhodují spolupracovat. Jsme schopni klientovi kvalitně připravit takovéto materiály a přispět tím k uzavření obchodní spolupráce.

Vypadat důvěryhodně a profesionálně je Vaše konkurenční výhoda, o kterou se postaráme.

corlox-ucetnictvi
ucetnictvi-corlox

Dokumentace pro výběrová řízení

Výběrová řízení jsou ve všech oborech podnikatelské činnosti zajímavou příležitostí k získání atraktivní zakázky. V současné době jsou již v ČR výběrová řízení mnohem transparentnější a dostupnější i pro střední a menší podniky, ale i živnostníky. Základem úspěchu získání takového obchodního případu je bezchybná a kvalitní předaná dokumentace do výběrového řízení.

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním takovýchto podkladů a máme za sebou mnoho úspěšně vysoutěžených zakázek, a to díky zkušenosti našich specialistů. Poradíme Vám nejlepší postup, připravíme kompletní podkladovou dokumentaci a postaráme se o to, aby Vaše šance na úspěch byly co největší.

S námi jsou čas a peníze vždy na Vaší straně.

Monitoring pohledávek a závazků

Pohledávky a závazky, jejich řízení a vzájemný vztah je velmi důležitý ukazatel v každodenním provozu firmy, který se neustále mění. Má zásadní dopad na cash flow společnosti a její likviditu.

Vytvoříme pro Vás analýzu Vašich pohledávek a závazků, tedy zjistíme bonitu Vašich odběratelů a dodavatelů. Pohledávky a závazky umíme monitorovat, reportovat dle dohodnutých parametrů, upozorňovat na rizika i zajistit elektronickou komunikaci.

Oceníme Vaše pohledávky a závazky se všemi dopady na ekonomiku podniku, navrhneme jejich optimalizaci a řízení.

telefon_corlox-ucetnictvi
internet-banking

Realizace bezhotovostního platebního styku

Tato služba z části navazuje na službu monitoringu pohledávek a závazků. Připravili jsme ji pro Vás na základě zkušeností s našimi klienty, kteří k nám mají důvěru. Svěřují nám i tak důležitou a citlivou záležitost jako jsou jejich finanční prostředky na bankovních účtech.

Dle individuálně dohodnutých pravidel mezi námi a klientem realizujeme bezhotovostní finanční transakce.

Tato služba šetří čas odpovědnému zaměstnanci, manažerovi, či přímo majiteli společnosti.

Do Vašich směrnic umíme samozřejmě zapracovat i nařízení evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tedy GDPR. Máme bohaté zkušenosti s tvorbou a aplikací mnoha druhů firemních směrnic, jak pro OSVČ, malé firmy nebo střední a velké společnosti dle zadaných parametrů a zjištěných potřeb.

Obecně platí, že směrnice by měly být srozumitelné, přehledné, výstižné, stručné, a jejich hlavním úkolem je usnadňovat práci všem pracovníkům v dané společnosti.

Zastupování na úřadech státní správy

S komunikací, ať už elektronickou, telefonickou nebo osobní na úřadech státní správy máme bohaté zkušenosti. Dokážeme za Vás vyřešit jakýkoliv problém a potřebu na zdravotních pojišťovnách, správě sociálního zabezpečení, finančních a živnostenských úřadech, ale i rejstříkových soudech a dalších institucích. Běžnou praxí je například zastoupení klienta u kontrol některých z těchto zmiňovaných úřadů.

Převezmeme za Vás veškerou starost s touto nesmírně důležitou, ale mnohdy komplikovanou součástí života firmy.

corlox-ucetnictvi
GDPR

Firemní směrnice, GDPR

Interní firemní směrnice jsou důležitou a individuální součástí každé firmy. Existuje mnoho podob směrnic, od obecných nebo daných zákonem až po detailní, které mapují strukturu a hierarchii společnosti, pracovní pozice, ale také například popisují účetní postupy a organizační pravidla.