Corlox

Ing. Monika Nejedlá

CEO, Senior Accountant

Naše zkušenosti

Zárukou vaší spokojenosti s našimi službami je více než 25letá praxe a bohaté zkušenosti v oboru.

Specializací firmy CORLOX s.r.o. a našeho týmu je komplexní účetní a daňové poradenství, mzdová a personální agenda. Dále jsme profesionály v M&A poradenství, kdy jsme schopni řešit celý proces nákupu a prodeje firem od stanovení ceny, ocenění podniku, vyhledání vhodného kupce, prodejce, provedení finančního a právního Due diligence a vytvoření smluvní dokumentace. Jsme také schopni pomoci s převzetím či integrací podniku formou poradenství či interim managementu.

Máme zkušenosti s realizací zakázek v oblasti analýzy a řízení rizik a restrukturalizace firem. V současné době může být zajímavou službou společnosti CORLOX s.r.o. příprava firem na možnou ekonomickou recesi. Z pohledu majitele firmy se umíme podívat na neustálý tlak na efektivitu a výkon firmy, proto často analyzujeme procesy a navrhujeme jejich praktické úpravy.

Věříme v dlouhodobou spolupráci a naší nejlepší reklamou je doporučení spokojených klientů. Našimi zákazníky jsou mnohdy malé firmy, které s námi vyrostly do velkých a úspěšných podniků.

Jedinečné know-how

Pečlivě sledujeme právní předpisy, legislativní změny, řešíme za Vás veškerou administrativu spojenou s komunikací s úřady.

Víte například, že na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s daňovou evidencí se vztahuje zejména zákon o dani z příjmů a vybrané pasáže zákona o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani silniční, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o elektronické evidenci tržeb, předpisy pro personální a mzdvou agendu, zákoník práce, předpisy k důchodovému a nemocenskému zabezpečení a zdravotnímu pojištění a další předpisy.

Pro střední a velké společnosti je pak třeba kromě již uvedených předpisů znát dobře zákon o účetnictví, příslušnou vyhlášku k zákonu a české účetní standardy. Potřebná je i výkladová stanoviska a znalost judikatury.

S námi se ovšem účetních záludností a obrovských pokut bát nemusíte, naopak dokážeme využít všech vašich práv na daňové úlevy a slevy. Můžete se tak plně věnovat svému podnikání a starosti s účetnictvím přenechat nám.

Corlox

Tomáš Jevický

Senior Accountant, Analyst Consultant

Přehledně a efektivně

Podnikatelské prostředí se mění velice rychle a je kladen čím dál větší důraz na rychlost komunikace. Na základě vašich potřeb implementujeme a propojujeme systémy datovými můstky a zajišťujeme elektronickou komunikaci dat (EDI). Získáte tak nepřetržitý přehled o uskutečněném obratu, skladových pohybech i nákladových položkách.

Dokážeme tak efektivně pokrýt všechny Vaše potřeby od komplexního účetního a daňového poradenství, až po firemní audity, restrukturalizace podniků a M&A poradenství.

“Čas a peníze na Vaší straně.”

corlox

Ing. Monika Nejedlá – CEO

Máte dotaz, či zájem o některou z našich služeb?