Modernizace, zjednodušení a elektronizace daní. Tak to jsou hlavní cíle novely, která má vstoupit v platnost začátkem roku 2021. Jaké změny novela daňového řádu přináší? Můžete se těšit na modernizaci a elektronickou komunikaci se správcem daně, snížení výše úroku z prodlení či dřívější vrácení odpočtu z DPH. Podrobnosti se dozvíte v následujících 6 bodech:

  1. Online finanční úřad

Portál MOJE daně http://www.mojedane.cz/ rozšíří stávající daňovou informační schránku (DIS), kterou zatím používá minimum lidí, a měl by vám přinášet kompletní přehled vašich daňových povinností. Finanční úřad o vás získá potřebné informace na jednom místě, vy si lehce zkontrolujete splnění daňových povinností, historii transakcí, přeplatky a nedoplatky. A další výhoda? Pokud podáte daňové přiznání k daním z příjmů elektronicky, prodlouží se vám lhůta pro jeho podání o 1 měsíc.

  1. Institut zálohy na daňový odpočet

Novela daňového řádu umožní rychlejší vrácení části nadměrných odpočtů na DPH, kdy správce daně vrátí tu část odpočtu, kterou nehodlá dále prověřovat (výše zálohy musí dosáhnout alespoň částky 50 000 Kč). Pokud se u vás prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přinese vám změna zlepšení z hlediska cash-flow a zároveň se zvýší vaše právní i podnikatelské jistoty.

  1. Lhůta pro podání daňového přiznání (u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců)

Prodlužuje se na 4 měsíce (ze stávajících 3) po uplynutí zdaňovacího období, pokud přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a pokud bylo následně podáno elektronicky (stávající prodloužené 6měsíční lhůty se žádná změna netýká)

  1. Zjednodušení kontrolních postupů

Nově bude možná dálková (korespondenční) komunikace. Daňová kontrola bude považována za zahájenou doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Touto formou komunikace by mělo dojít k větší flexibilitě, ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a k zamezení případným obstrukcím. Na druhou stranu kvůli ní můžete ztratit právní jistotu.

  1. Reparační úrok

Aktuálně je tento úrok na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů. Od nového roku dojde k jeho snížení o 6 procentních bodů, analogicky potom dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu.

  1. Pokuta za opožděné tvrzení daně

Nově bude možné její individuální prominutí (nyní tato možnost není).

Je vám vše jasné? Kdyby cokoliv, snad víte, kam se obrátit. Naši zkušení a neustále se vzdělávající specialisté se postarají o vás i vaši firmu. Opravdu se nebojte ozvat, ušetříte si (nebo vaší sekretářce) tím spoustu nervů, času i peněz.

 

ZDROJ: MFČR

FOTO: Freepik

Čtěte dále:
Zaměstnanecké benefity – které z nich si dáte do nákladů?
Jak sestavit úspěšný pracovní tým? Pomůže typologie osobností!