Plat je super věc. Ale benefity? To je prostě něco víc. Navíc. Ano, v dnešní době už je to samozřejmost, ale není benefit jako benefit. Které jsou nejčastější? A které jsou nejoblíbenější? Povíme vám to. Také vám prozradíme, které zaměstnanecké benefity jsou nejvýhodnější, tentokrát z pohledu zaměstnavatele.

Tady je „benefitové“ devatero:

  1. Stravenky a kantýny

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost umožnit zaměstnancům stravování. Jak to udělá, to už je jen na něm. Nejčastějším způsobem jsou stravenky – jejich hodnota a výše podílu zaměstnance je opět jen a jen na zaměstnavateli. Daňově uznatelný náklad je do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu. Další variantou, jak umožnit zaměstnancům stravování, je vlastní jídelna. Tady jsou daňově uznatelné všechny náklady na provoz, do daní si nedáte pouze nákup potravin.

  1. Sick days a delší dovolená

Délka dovolené a možnost sick days určitě patří mezi jedno z nejdůležitějších kritérií při hledání zaměstnání. Proč má někdo 20 dní dovolené a jiný 25? Ve druhém případě se prostě zaměstnavatel rozhodl přidat svým zaměstnancům (nad rámec zákoníku práce) nějaké to volno. A tyto dovolenkové dny navíc jsou pro něj opět daňově uznatelným nákladem. Stejně tak sick days. Všechno jen musí být zapsáno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě se zaměstnancem.

  1. Vzdělávání, jazykové kurzy a další rozvoj

Ač se to nezdá, také velmi oblíbený a rozhodující benefit. Populární je nejen u zaměstnanců (většina z nich touží po dalším rozvoji, po zdokonalování se v různých oblastech), ale také u zaměstnavatelů – je samozřejmě v jejich zájmu, aby se jim pracovníci neustále rozvíjeli a zlepšovali. Navíc pokud toto vzdělávání souvisí s jejich oborem, rozvíjí jejich aktuální kvalifikaci, může si zaměstnavatel dát peněžní i nepeněžní příspěvky do nákladů. Pokud to s prací zaměstnance úplně nesouvisí, peněžní mohou jít také do nákladů, nepeněžní nikoliv.

  1. Auto

Firemní auto pro soukromou potřebu, to je taky super bonus. Pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele jsou firemní vozy na jednu stranu komplikací (nutnost krácení DPH na vstupu při pořízení automobilu + 5letá lhůta, kdy se přepočítává poměr využití a jeho následná úprava), na druhou stranu… Pohonné hmoty, opravy, údržba, pojistné, silniční daň, vstupní cena rozpuštěná do nákladů, leasingové splátky. To vše jsou daňově uznatelné náklady. Pokud je tedy auto vložené do obchodního majetku firmy.

  1. Nápoje a jiné občerstvení

Je libo kávičku? Ve spoustě firem je kávovar, malá kuchyňka či dotovaný automat už samozřejmostí. Musíme podotknout, že tento benefit je dobrovolným a hezkým gestem. Pro zaměstnavatele totiž žádná forma občerstvení navíc není daňovým výdajem. Hradí jej ze sociálního fondu nebo jako nedaňový náklad. Zřejmě proto se do firem kupují často ty nejlevnější kávy. Ale darovanému koni…

  1. Sportování, kultura a rekreace

Tyto zaměstnanecké benefity už nejsou dané žádným zákoníkem, jsou dobrovolným gestem zaměstnavatele. Jejich účel je jasný – odpočinutý, spokojený, odreagovaný a zdravý zaměstnanec. Nejoblíbenější jsou příspěvky na vstupenky či lístky, od kultury přes sport až po zábavní atrakce (především pro rodiny zaměstnanců). Pouze v případě peněžního příspěvku, musí být ale ukotvený v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě, se jedná daňový náklad zaměstnavatele (výše není stanovena). Nepeněžní příspěvky mohou být „hrazeny“ jako nedaňový náklad.

  1. Rehabilitace, vitamíny a spol.

Zdraví zaměstnanců je pro firmu velmi důležité, o tom není pochyb. Aby bylo co nejpevnější, přispívají jim zaměstnavatelé na různé vitamíny, masáže, očkování, brýle… Peněžní příspěvky lze odečíst z daní, nepeněžní ne.

  1. Penzijní a životní pojištění

Sjednal si zaměstnanec penzijní pojištění či soukromé životní pojištění? Zaměstnavatel mu může v rámci benefit programu přispívat v libovolné výši a tento příspěvek si dát opět do daní. Chytří zaměstnanci, kteří myslí na svoji budoucnost, tento benefit jistě ocení. Pokud se navíc tento příspěvek vejde do 50 tisíc za rok, je osvobozený od daně z příjmu. Zaměstnanec si tak za rok může přijít až na 50 tisíc čistého navíc. A to je fajn.

  1. Dárky a dary

Tyto zaměstnanecké benefity jsou dány vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb, ta přesně uvádí příležitosti, kdy mohou být osvobozené nepeněžní dary poskytnuty. Jedná se nejen o různá pracovní výročí (od 20 let ve firmě výše), odchody do starobního či invalidního důchodu, ale třeba také o mimořádné aktivity při mimořádných událostech. Žádná forma takového daru není daňově uznatelným nákladem.

 

Jaké benefitové zbraně v boji o zaměstnance zvolit už necháme na vás, snad vám naše devatero v rozhodování alespoň trochu pomohlo. Starosti s firemním i osobním účetnictvím ale naopak klidně nechte nám! Zde nás můžete kontaktovat. Podnikání zdar!

 

FOTO: Freepik

Čtěte dále:
Zrušení superhrubé mzdy – co byste měli vědět?
Zastupitelnost lidí ve firmě: Funguje? A je vůbec potřeba?